Background

Koraci osnivanja

 • OSNIVANJE PREDUZEĆA U ZDK - PROCEDURE
  • PRIPREMA I SASTAVLJANJE OSNIVAČKOG AKTA cca 450,00 KM – procedura do 2 dana
   • OTVARANJE PRIVREMENOG RAČUNA U BANCI – UPLATA OSNIVAČKOG KAPITALA
    1.000,00 KM – procedura 1 dan
   • REGISTRACIJA STRANOG ULAGANJA (d.o.o. sa učešćem stranog kapitala) – PRI MVTEO BiH 5,00 + 50,00 KM (takse) – procedura po
  • REGISTRACIJA KOD OPĆINSKOG SUDA cca 470,00 KM – procedura do 15 dana
  • IZRADA PEČATA 30,00-50,00 KM – procedura 1 dan
  • ID I STATISTIČKI BROJ cca 30,00 KM – procedura do 3 dana
  • OTVARANJE ŽIRO RAČUNA PRIVREDNOG DRUŠTVA vremenski period zavisi od banke
  • UPIS U CARINSKU EVIDENCIJU U UIO cca 50,00 KM – procedura 10-15 dana
   • UPIS U REGISTAR ZA VANJSKU TRGOVINU 64,00 KM (taksa) – procedura po zahtjevu
  • PRIJAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA I ZAPOSLENIKA U PiO/MiO FBiH procedura 1 dan
  • ZAHTJEV ZA FISKALIZACIJU cca 700,00 KM – procedura do 5 dana

Imate pitanja ili neke informacija za nas.