Background

Slobodne zone

Slobodne zone u Bosni i Hercegovini dio su carinskog teritorija BiH i imaju status pravne osobe. U skladu sa Zakonom o slobodnim zonama BiH, osnivač slobodne zone može biti jedna ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih osoba koje su registrirane u BiH. Korisnici slobodne zone ne plaćaju PDV i uvozna davanja na opremu koja će se koristiti za proizvodnju. Ulaganja u slobodne zone, transfer dobiti i prijenos ulaganja su slobodni. Osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na temelju priloženog elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone i drugih priloženih dokaza može ocijeniti da će vrijednost robe, koja se izvozi iz slobodne zone, preći najmanje 50 % ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u razdoblju od 12 mjeseci.

Na području Zeničko-dobojskog kantona posluje jedna slobodna zona, a to je slobodna (bescarinska) zona Topuzovo Polje, smještena uz regionalnu cestu R-445 Visoko – Kakanj i neposredno uz autoput M17 Sarajevo – Zenica, a kao pravni subjekt formirana je 1997. godine. Uz ovu najstariju osnovanu slobodnu zonu u BiH, investitorima je na raspolaganju i carinski terminal Visoko.

 

Imate pitanja ili neke informacija za nas.