Background

Tekstil, koža i obuća

Industrija tekstila, odjeće, kože i obuće se ubraja u tradicionalne grane prerađivačke industrije ZDK. Ovaj industrijski sektor u ZDK karakterišu: tradicija u poslovanju, iskusna radna snaga, značajni instalirani kapaciteti, kvalitet proizvoda, cijena rada u odnosu na okruženje, geografska blizina tržišta Evropske unije, fleksibilnost proizvodnje, prilagodljivost rokovima isporuke, sigurno snabdjevanje energentima, putna infrastruktura, nepostojanje izvoznih kvota.

U ukupnoj proizvodnji prerađivačke industrije na Zeničko-dobojskom kantonu, tekstilna i kožarska industrija zapošljava ukupno preko 6.600 zaposlenika i u ukupnom broju zaposlenika na Zeničko-dobojskom kantonu učestvuje sa blizu 10 %.

Najveći izvoznik u BiH, po konsolidovanim rezultatima poslovanja, već niz godina zaredom je kompanija koja posluje na području ZDK, Prevent BH d.o.o. Visoko i sarađuje sa renomiranim svjetskim proizvođačima u autoindustriji.

Bez obzira što se radi o niskoakumulativnoj grani, potencijali industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u ZDK leže u:

  • pokretanju bazne proizvodnje,
  • razvoju domaćih proizvoda i robnih marki i njihovom izvozu,
  • transferu znanja i tehnologija kroz rad,
  • proizvodnji proizvoda više dodatne vrijednosti,
  • klasterizaciji,

i predstavljaju značajne mogućnosti potencijalnim investitorima.

Najznačajnije kompanije sektora tekstila, odjeće, kože i obuće Zeničko-dobojskog kantona:

Imate pitanja ili neke informacija za nas.