Background

Drvoprerađivački

Bosna i Hercegovina se ubraja u šumovita područja, jer 60 % površine države je pod šumom i to pretežno visokom, te ukoliko posmatramo odnos ukupne površine šuma prema površini države, BiH je jedna od najšumovitijih zemalja Europe.

Ukupne površine šuma i šumskog zemljišta zauzimaju 64,61 % teritorije Zeničko-dobojskog kantona, od čega je 47 % šumskog zemljišta u državnoj svojini i 17,6 % teritorije Kantona u privatnoj svojini.

Zahvaljujući značajnom sirovinskom potencijalu, u ZDK se razvila snažna drvna industrija, sa najvećim vanjskotrgovinskim suficitom u Kantonu, te kao takva, predstavlja jednu od strateških grana privrede ovog kantona.

Ovaj sektor već dugi niz godina ima pozitivan trend rasta i jedan je od svijetlih primjera privrede ZDK, jer je ekološki prihvatljiv, ogromnih sirovinskih potencijala, višedecenijske tradicije i tradicionalno izvozno orjentisan, sa mogućnošću preusmjerenja proizvodnje na veći stepen finalizacije, sa analogno većom vrijednošću proizvoda.

Obzirom na bogatstvo sirovinskog potencijala, te razvijenu drvnu industriju ZDK u kojoj postoje značajne količine drvnih ostataka od proizvodnje furnira, rezane građe i namještaja, biomasa može i treba postati značajniji izvozni proizvod ZDK koji ima svoje mjesto na zahtjevnom EU tržištu.

Pored navedenog potencijala biomase (pelet, briketi i sječka), istu je moguće upotrijebiti u kogenerativnim postrojenjima za proizvodnju potrebne toplote za procese proizvodnje, a također i za proizvodnju električne energije.

Pojedine kompanije iz ovog sektora u ZDK imaju višegodišnje iskustvo i u izvozu proizvoda viših faza prerade u zemlje EU, posjeduju međunarodne certifikate, nosioci su prestižnih nagrada za dizajn i kvalitet proizvoda na međunarodnim sajmovima.

Najveća izvozna tržišta kompanija ovog sektora iz ZDK su: Italija, Srbija, Hrvatska, Njemačka, Švicarska, Švedska, Austrija, Holandija.

Sve navedeno ukazuje na veliki potencijal drvne industrije ZDK koja predstavlja sektor mogućih značajnih investicionih aktivnosti.

Najznačajnije kompanije drvoprerađivačkog sektora Zeničko-dobojskog kantona:

 

Imate pitanja ili neke informacija za nas.