Background

Carinski terminali

Carinski terminal je mjesto u kojem carinski organ (carinski referati na graničnim prelazima za međunarodni drumski robni promet i carinske ispostave) vrši carinski nadzor, kontrolu i carinjenje robe.
Carinski terminal ne može postojati u okviru slobodne zone.

Na području Zeničko-dobojskog kantona postoje ispostave carinskih terminala u Zenici, Tešnju i Visokom, koji u mnogome olakšavaju poslovanje privrednim subjektima u njihovoj blizini.

Imate pitanja ili neke informacija za nas.