Background

Troskovi poslovanja

VRSTE NAKNADA: VRSTE NAKNADA: 

Nakon registracije poslovni subjekti su obavezni da plate sljedeće naknade:

 • Taksu na istaknutu firmu ili natpis kojim se označava određeno pravno ili fizičko lice za obavljanje izvjesne djelatnosti ili zanimanja;
 • Naknadu za vatrogastvo;
 • Naknadu za korištenje građevinskog zemljišta;
 • Komunalnu naknadu zajedničke potrošnje.

TROŠKOVI IZDAVANJA DOZVOLA: 

 1. Urbanistička saglasnost 
  1. Administrativna taksa 10 KM – 200 KM;
  2. Kopija katastarskog plana sa naznakom korisnika predmetne parcele 11 KM + 4 KM za svaku narednu parcelu;
  3. Idejno rješenje objekta 3 KM – 5 KM po m2;
  4. Zahtjev za prethodnu elektroenergetsku saglasnost na lokaciju objekta 35,10 KM;
  5. Zahtjev za elektroenergetsku saglasnost na lokaciju objekta 58,10 KM;
 2. Odobrenje za građenje
  1. Izvod iz zemljišno-knjižnog ureda 10 KM;
  2. Identifikacija parcele 5 KM, Izrada glavnog projekta 15 KM po m2;
  3. Revizija glavnog projekta 5 % od investicije; > Administrativna taksa 10 KM – 80   KM;
  4. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 10 KM/m2 do 40 KM/m2 zavisno od opremljenosti infrastrukture;
  5. Naknada za pogodnosti za proizvodni prostor 20 KM/m2, za ostale poslovne prostore u ovisnosti zone 40 KM/m2 do 60 KM/m2; 
 3.  Upotrebna dozvola (rok za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana)
  1. Administrativna taksa 10 KM;
  2. Tehnički prijem 350 KM – 2.500 KM; 
 4. Uplanjenje objekta
  1. Uplanjenje stambenog objekta 185 KM;
  2. Uplanjenje poslovnog objekta 350 KM;

Cijene priključaka

Imate pitanja ili neke informacija za nas.