Background

Razvojne agencije

REZ je Regionalna razvojna agencija koja djeluje u regiji Centralna BiH. Platforma za osnivanje Agencije bilo je partnerstvo vladinih i nevladinih institucija. Misija Agencije je poboljšati kapacitete svih interesnih skupina u nastojanju da se poboljšaju ekonomske performanse regije Centralna BiH kroz podršku u korištenju fondova za ekonomski razvoj i pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u cilju jačanja konkurentnosti regije i osiguravanja otvaranja novih radnih mjesta.

Zenička razvojna agencija (ZEDA) je osnovana od strane Grada Zenica, s ciljem ekonomskog razvoja, pomoći razvoju MSP i kreiranju povoljnog ambijenta što sveukupno vodi ka razvoju zajednice ili regije. ZEDA je implementirala, bila partner i sufinansijer na projektima iz oblasti: razvijanja i promocije poduzetništva, kreiranja povoljnih uslova za domaća i inostrana ulaganja u privredu, jačanja konkurentnosti i izvoznih potencijala MSP, izgradnje poduzetničke infrastrukture i ambijenta, uvođenja sistema za kontrolu sigurnosti proizvoda, ekologije – održivi razvoj i energetska efikasnost, ljudskih resursa, turizma i sl. Na nivou Grada Zenica, ZEDA provodi aktivnosti vezane za: Poslovna zona Zenica 1; Biznis inkubator Zenica BIZ; Businesspoint Zenica – centar za poduzetnike i investitore; Laboratorija za ispitivanje sigurnosti proizvoda LIND; Impulsni kreativni centar ICC.

Razvojna agencija Žepče (RAŽ) je pokretač promjena u općini Žepče. Ključna uloga Razvojne agencije Žepče je u: identificiranju novih razvojnih mogućnosti; definiranju lokalnih strategija; obavljanju aktivnosti lokalnog marketinga; promicanju poduzetničkog duha, pomaganju i usmjeravanju razvoja malih, srednjih i velikih poduzetnika kroz programe edukacije i poslovno savjetovanje, upravljanju projektima, privlačenje domaćih i stranih investicija; sudjelovanju u programima pomoći Europske Unije; uspostavljanju poduzetničkih zona i inkubatora, poslovnih, inovacijskih i tehnoloških parkova, razvoju ljudskih resursa za potrebe privatnog sektora, a posebnu ulogu ima u razvoju ruralnih područja kroz razvoj poljoprivrede i turizma. U okviru Razvojne agencije Žepče djeluje Centar za investitore koji radi na principu „one stop shop-sve na jednom mjestu“. Stranim i domaćim kompanijama koje žele da investiraju ili reinvestiraju u općinu Žepče dostupne su: Baza investicionih lokacija; Baza dobavljača; Baza radne snage.

Razvojna agencija, RAZ d.o.o. Zavidovići je stručna neprofitna organizacija, osnovana kako za podršku malim i srednjim poduzetnicima, tako i ukupnom društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju općine Zavidovići. Razvojna agencija RAZ d.o.o Zavidovići je formirana od strane općine Zavidovići i Udruženja samostalnih privrednika Zavidovići. U okviru RAZ Zavidovići funkcionira Poslovni inkubator.

Agencija za razvoj općine Tešanj (TRA) radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice i na koncipiranju ekonomskog rasta općine Tešanj. Aktivnosti TRA su struktuirane u slijedećih osam područja rada: Projektni menadžment - fondovi domaćih i inostranih donatora; Baze podataka, istraživačke analize, stručne studije i statistički pokazatelji; Javno privatni dijalog i Savjet za lokalni ekonomski razvoj; Promocija privrednih potencijala, teritorijalni marketing, privlačenje investicija i poticaj izvozu; Obuka i obrazovanje; Ruralni razvoj i poljoprivreda; Zaštita okoliša i čistija proizvodnja; Energetska resursna efikasnost.

Imate pitanja ili neke informacija za nas.