Background

Obrazovanje

Univerzitet u Zenici

Temelj za višedecenijsku tradiciju visokog školstva u Zenici postavljen je još davne 1959. godine kada je počela sa radom Visoka tehnička škola, koja je već 1969. godine prerasla u Metalurški fakultet. Iste godine u Zenici je formiran Metalurški institut Hasan Brkić, koji kasnije mijenja ime, po svom dugogodišnjem direktoru, u Metalurški institut Kemal Kapetanović.
Ubrzan privredni razvoj metaloprerađivačke industrije tih godina i kontinuirana potreba za kadrovima različitih tehničkih zanimanja, 1973. godine dovode do uvođenja novih smjerova na Metalurškom fakultetu: Mašinstvo u metalurgiji, Mašinstvo u rudarstvu i Opće mašinstvo čime se stvaraju uslovi da se 1977. godine u Zenici formira u Mašinski fakultet. Navedeni fakulteti su decenijama nakon osnivanja bili okosnica visokog obrazovanja u Zenici i izvor brojnih stručnih kadrova.
U Zenici je 1994. godine formirana Pedagoška akademija, koja godinama kasnije prerasta u Filozofski fakultet. Metalurški fakultet se, razvijanjem novih studijskih programa, transformiše u Fakultet za metalurgiju i materijale, a kasnije u Metalurško-tehnološki fakultet. Postratni period i potreba privrede za uvođenjem novih studijskih programa i formiranjem novih fakulteta, doveli su do ideje o potrebi osnivanja Univerziteta u Zenici, a isti je formiran u oktobru 2000. godine.

Univerzitet u Zenici je u proteklih dvadeset godina zauzeo jedno od vodećih mjesta među visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao institucija koja naučnim istraživanjem i nastavnim radom doprinosi ukupnom napretku grada Zenice, regije i cijele zemlje. Univerzitet u Zenici je jedan od osam javnih univerziteta u BiH i u svom sastavu ima osam fakulteta, sa pripadajućim studijskim programima i to:

Metalurško-tehnološki fakultet:

Studijski programi I ciklusa:

 • Metalurgija
 • Materijali: Smjer za metalne materijale;
 • Materijali: Smjer za nemetalne materijale;
 • Hemijsko inženjerstvo;

Magistarski studij:

 • Magistar metalurgije
 • Magistar metalnih materijala;
 • Magistar nemetalnih materijala;
 • Magistar hemijske tehnologije;

Doktorski studij: Doktor tehničkih nauka određenog naučnog polja

Mašinski fakultet:

Studijski programi I ciklusa:

 • Inženjerski dizajn proizvoda
 • Menadžment proizvodnim tehnologijama;
 • Inženjerska ekologija;
 • Održavanje;
 • Opće mašinstvo;

Magistarski studij: Magistar mašinstva
Doktorski studij: Doktor tehničkih nauka određene naučno-stručne oblasti

Filozofski fakultet:

Studijski programi I ciklusa:

 • Razredna nastava
 • Engleski jezik i književnost;
 • Njemački jezik i književnost;
 • Turski jezik i književnost;
 • Matematika i informatika;
 • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost;
 • Kulturalni studij;

Magistarski studij: Magistar određene stručne oblasti

Doktorski studij: Doktor društvenih nauka određene naučno- stručne oblasti

Ekonomski fakultet:

Studijski programi I ciklusa:

 • Menadžment preduzeća
 • Računovodstveni i revizijski menadžment;

Magistarski studij: Magistar ekonomije

Doktorski studij: Doktor ekonomskih nauka

Pravni fakultet:

Studijski program I ciklusa: Pravo, opći smjer

Magistarski studij: Magistar prava

Doktorski studij: Doktor pravnih nauka

Medicinski fakultet:

Studijski programi I ciklusa: 

 • Opći smjer zdravstvene njege (koncept 4+1+3)
 • Opća medicina (koncept 6 godina)

Magistarski studij: Magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Politehnički fakultet:

Studijski programi I ciklusa:

 • Građevinarstvo
 • Proizvodni biznis, Tehnologije u metalopreradi;
 • Proizvodni biznis, Softversko inženjerstvo;
 • Proizvodni biznis, Tehnologije u drvopreradi;
 • Proizvodni biznis, Industrijski dizajn proizvoda od metala;
 • Proizvodni biznis, Industrijski dizajn proizvoda od drveta;

Islamsko-pedagoški fakultet:

Studijski programi I ciklusa:

 • Islamska vjeronauka;
 • Socijalna pedagogija;
 • Arapski jezik i književnost;
 • Predškolski odgoj i obrazovanje;

Magistarski studij:

 • Magistar religijske edukacije
 • Magistar predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Magistar socijalne pedagogije;

Doktorski studij:

 • Doktor humanističkih nauka određene naučno-stručne oblasti
 • Doktor društvenih nauka određene naučno-stručne oblasti.

Postojeći studijski programi profiliraju stručnjake za različite oblasti i u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

Imate pitanja ili neke informacija za nas.