Background

Zašto investirati

Glavni indikatori i trendovi privrednih kretanja u Bosni i Hercegovini ukazuju da, sa stanovišta ukupne proizvodnje i prometa, prihoda od izvoza, broja zaposlenih, ZDK je kanton velikih privrednih i poslovnih potencijala, te, kao takav, veoma je atraktivan za investitore, obzirom na:

 • Geostrateški položaj i blizinu evropskog tržišta - ZDK se nalazi na trasi autoputa "Koridor 5c" (luka Ploče - Budimpešta), koji će u budućnosti povezati Centralnu i Istočnu Evropu s Jadranskim morem i Mediteranom. Blizina luke Brčko, luke Ploče, kao i aerodromi u Sarajevu i Tuzli.
 • Bogatstvo resursima - Velike rezerve uglja i drugih minerala, vodeni potencijali, šumsko bogatstvo i kvalitetan drvni sortiment, poljoprivredno zemljište.
 • Niže troškove rada - Relativno niski troškovi rada u poređenju sa drugim zemljama u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.
 • Niske poreske stope - Porezna reforma u BiH je u toku, te od planiranih akata usvojen je samo novi Zakon o porezu na dobit koji nije povećao poreznu stopu, BiH i dalje ima dosta niže porezne stope u odnosu na ostale evropske zemlje.
 • Širok dijapazon pogodnosti na kantonalnom i nivou lokanih samouprava koje potencijalni
  investitori mogu da koriste.
 • Industrijsku i zanatsku tradiciju - Pojedine industrijske grane u ZDK su dobro razvijene i imaju dugu tradiciju, te komparativnu, konkurentsku prednost. Najuspješnije su: metalna, drvna i tekstilno-kožarska industrija.
 • Potencijal za razvoj različitih vidova turizma (kulturno-historijski, banjski, zdravstveni, riječni, planinski, seoski, lovni).
 • Stabilnu valutu - Devizni kurs konvertibilne marke vezan je za euro (1 euro iznosi 1.95583 KM). Stabilna valuta osigurala je BiH najniži stepen inflacije u Jugoistočnoj Evropi.
 • Potencijale poslovnih zona, te razvijene organizacije za podršku razvoju poduzetništva.
 • Uspostavljeno javno-privatno partnerstvo.
 • Fleksibilan i dobro organizovan obrazovni sistem koji obrazuje dinamičnu i kvalifikovanu radnu snagu prema potrebama kompanija, sa mogućnošću edukacije u cilju prilagođavanja potrebama savremenih poslovnih procesa.
 • Izvoznu orijentaciju kompanija sa područja ZDK.
 • Perspektivu pridruživanja BiH Evropskoj uniji.
„Mnogi su prepoznali potencijale i investirali u ZDK, učinite to i vi“

Imate pitanja ili neke informacija za nas.