Background

Komore

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je samostalna, nevladina, neprofitna, javno pravna asocijacija, pravnih i fizičkih lica koja obavljaju privrednu djelatnost na području ZDK. Privredna komora ZDK okuplja najreprezentativnije privredne subjekte sa područja ZDK, a članstvo u istoj je dobrovoljno. Osnovna uloga Privredne komore ZDK sastoji se u zastupanju interesa članova Komore i privrede u cjelini, pred organima izvršne i upravne vlasti i drugim partnerima, radi ostvarivanja uticaja u postupku kreiranja, donošenja i provođenja zakona i propisa iz oblasti privređivanja, a koji stimuliraju poduzetništvo. Komora pruža i usluge informiranja, edukacije, obrazovanja, promocije, izdavanja certifikata o porijeklu robe, verifikacije poslodavaca kod kojih se odvija praktični rad/praktična nastava, umrežavanja, kao i ostalih usluga koje doprinose nesmetanom odvijanju poslovnih procesa i unapređenju konkurentnosti kompanija ZDK.

Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona je osnovana s ciljem zastupanja interesa svih obrtnika i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području ZDK. Komora djeluje na području 12 lokalnih samouprava na području Kantona. Članovi Obrtničke komore Kantona postaju obrtnici i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području Kantona danom upisa u Obrtni registar. Komora je: samostalna, nevladina, javno-pravna i stručno-poslovna organizacija.

Imate pitanja ili neke informacija za nas.