Background

Poljoprivreda i prehrana

Poljoprivreda u Zeničko-dobojskom kantonu ima važnu ulogu i predstavlja značajan potencijal privrednog razvoja, zahvaljujući povoljnoj klimi, kvalitetu vode i zemljišta.

Ukupno obradivo zemljište u 2018. godini u ZDK obuhvata 47.125 ha, što je za 0,8 % više obradivih površina u odnosu na 2014. godinu (46.741 ha).

Visoku obrađenost oraničnih površina imaju općine Žepče, Doboj-Jug i Breza, dok najnižu imaju Olovo i Vareš.

Postojeći prirodni uslovi su značajne pretpostavke za organizovanje poljoprivredne djelatnosti u različitim oblastima primarne poljoprivredne proizvodnje, kao što su: biljna proizvodnja (povrtlarstvo, voćarstvo, proizvodnja krmnog bilja), proizvodnja ljekovitog bilja, pčelarstvo i stočarstvo.

Broj registriranih poljoprivrednih gazdinstava (obrta) u ZDK je u stalnom porastu, pa je u 2019. godini njihov broj bio veći za 7,3 puta u odnosu na 2014. godinu.

Također, u periodu 2014-2019. godina porastao je i broj zaposlenih u sektoru poljoprivrede i šumarstva. Broj zaposlenih je u 2019. godini bio 2.122, što je za 40,6 % više u odnosu na 2014. godinu.

Zahvaljujući prirodnim resursima, te poljoprivrednim djelatnostima u ZDK se razvila snažna prehrambena industrija. U oblasti proizvodnje hrane, ZDK je apsolutni bh lider u proizvodnji i preradi pilećeg mesa, a značajna je proizvodnja flaširane vode za piće (gazirane i negazirane), pekarsko-konditorska industrija, kao i industrija prerade mesa i mesnih prerađevina i suhomesnatih proizvoda, proizvodnja meda i sl. Preko 70 kompanija koje posluju u proizvodnji prehrambenih proizvoda u ZDK, godišnje ostvari prihode od preko 450 miliona KM.

Dovoljno je spomenuti AS Grupaciju, Brovis, Madi, Perutninu Ptuj, kao najveće kompanije prehrambene industrije u ZDK, da bi se spoznala važnost Kantona u oblasti prehrambene industrije.

Pretpostavke za razvoj ovog sektora temeljene na:

  • Bogatstvu poljoprivrednim zemljištem;
  • Bogatstvu vodama;
  • Povoljnim klimatskim uslovima;
  • Mogućnosti značajnog povećanja obima ekološke-organske proizvodnje hrane;
  • Mogućnosti rejonizacije proizvodnje u stočarstvu;
  • Dostupnosti kvalificirane radne snage;
  • Postojećim prerađivačkim kapacitetima,

pružaju značajne mogućnosti potencijalnim investitorima.

Najznačajnije kompanije prehrambenog sektora Zeničko-dobojskog kantona:

Imate pitanja ili neke informacija za nas.