Background

Po gradovima

Kao segment poduzetničke infrastrukture, poslovne zone su važan instrument konkurentnosti u privlačenju stranih investicija, generiranju izvoza i novog zapošljavanja a kao takve značajno participiraju u realizaciji ekonomskih ciljeva Zeničko-dobojskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u cjelini, te podizanju produktivnosti i efikasnosti, unapređenju tehnološkog nivoa proizvodnje i poduzetništva.

Po gradovima i općinama

Svjesni važnosti poslovnih zona, gradovi i općine Zeničko-dobojskog kantona, u nastojanju da unaprijede kapacitete poslovnih zona, investitorima u poslovne zone Zeničko-dobojskog kantona, nude slijedeće pogodnosti:

  • Pogodnosti plaćanja ugovorene cijene zemljišta i troškova uređenja zemljišta;
  • Osiguranje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u ubrzanom upravnom postupku;
  • Mogućnost prilagođavanja veličine čestica prema potrebama investitora;
  • Subvencioniranje određenih troškova;
  • Stručna pomoć i saradnja u razvoju i realizaciji investicije;
  • Korištenje sinergetskih efekata poslovanja u Industrijskim zonama;
  • Strateške lokacije, budući da: Završetkom izgradnje koridora 5c Industrijske zone Zeničko-dobojskog kantona postaju najkonkurentniji prostor za investicije u regionu.

Na području ZDK postoji 40 poslovnih zona. Od ukupnog broja 57,5 % čine zelene poslovne zone, 37,5 % su smeđe poslovne zone, a 5 % je mješovitih poslovnih zona.

Imate pitanja ili neke informacija za nas.