Background

Geografski položaj 

Zeničko-dobojski kanton (ZDK) je smješten u centralnom dijelu države Bosne i Hercegovine (BiH) koja se, prema odredbama Dejtonskog sporazuma, sastoji od Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko Distrikta (BD BiH).

Prostire se na površini od 3344,1 km2 i po veličini, Zeničko-dobojski kanton, zauzima četvrto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smješten je između 17°44'38" i 18°50'11" meridijana, te 43°54'13" i 44°43'41" paralele (u geografskim koordinatama, prema geodetskom referentnom sistemu Državnog Zavoda za geodetsku upravu), odnosno između 6.479.595 m i 6.566.872 m po x-osi, te između 4.862.166 m i 4.953.741 m po y-osi (u projektiranim koordinatama).

Na sjeveroistoku i sjeveru ovaj Kanton se graniči sa Republikom Srpskom, na sjeveroistoku i istoku sa Tuzlanskim kantonom, na jugu sa Sarajevskim kantonom, na jugozapadu i zapadu sa Srednjobosanskim kantonom, a na istoku se graniči sa Republikom Srpskom.

Kao jedan od 10 federalnih administrativnih jedinica u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-dobojski kanton u svom sastavu ima deset općina: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Zavidovići, Žepče i dva grada: Visoko i Zenica.

Grad Zenica je i administrativno sjedište ZDK.

Imate pitanja ili neke informacija za nas.